Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Zoekt u hulp voor uw kind of u zelf? Praat er over met uw huisarts of eventueel met een jeugdhulpverlener in dienst van uw gemeente. Die kan uw kind of u zelf doorverwijzen naar Pro Juventus. U dient zich daarnaast ook aan te melden via onze website.
Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen nemen wij contact met u op. U krijgt enkele formulieren en een vragenlijst toegezonden (zie de ROM) en wordt uitgenodigd voor het eerste gesprek, de intake. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het voor ons van groot belang dat wij de formulieren en vragenlijsten voor het intakegesprek retour hebben ontvangen. Tijdens de intake kunt u kennis maken met uw behandelaar en  worden uw klachten en hulpvraag verder in kaart gebracht.

Onderzoek

In de intake wordt besloten of het nodig is om verder onderzoek te doen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dit onderzoek kan bestaan uit een observatie, een intelligentieonderzoek, vragenlijsten en/of gesprekken. In de onderzoeksfase worden naast de dingen die minder goed gaan, ook de sterke kanten in kaart gebracht. Op deze manier wordt er gekeken wat er precies met uw kind of u zelf aan de hand is en op welke manier wij u daarbij het beste kunnen ondersteunen. De onderzoeksfase wordt afgerond met een adviesgesprek waarin de onderzoeksbevindingen worden teruggekoppeld. Ook zal met u besproken worden welke ondersteuning het beste aansluit bij uw hulpvraag en klachten.
Behandeling

Wanneer verhelderd is wat precies uw hulpvraag en klachten zijn, kan behandeling ingezet worden. In overleg met u en onze collega’s wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierbij streven wij naar een behandeling op maat. In de behandeling maken we gebruik van de wetenschappelijk bewezen behandelmethodes. Hierbij is ons motto: zo kort als het kan en zo lang als het nodig is.

Evaluatie

Zowel tijdens als na de behandeling kunt u een verzoek krijgen om een aantal vragen te beantwoorden. Op deze manier wordt gemeten hoe effectief de behandeling van uw kind of u zelf is. Ook zal uw behandelaar gedurende de behandeling met u evalueren hoe het verloop gaat en of we samen met u op de juiste weg zitten.