Aanmelden bij Pro Juventus

Helaas hebben wij momenteel een aanmeldstop voor alle jeugdcliënten die woonachtig zijn in de jeugdzorgregio IJsselland. Dit betekent dat wij uit deze regio geen nieuwe cliënten meer kunnen aannemen in de jeugd-GGZ.

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden bij Pro Juventus?

Om een aanmelding te doen kunt u een e-mail te sturen naar aanmeldingen@projuventus.nl. Geef hierin de gegevens door van degene die u aan wilt melden, als het gaat om uw zoon/dochter dan graag zijn/haar gegevens doorgeven. Wij hebben de volgende gegevens nodig:
• Naam en geboortedatum
• Burgerservicenummer
• Adres, postcode, woonplaats
• Telefoonnummers, e-mailadres
• De naam van de verwijzer (huisarts, centrum voor jeugd en gezin of sociaal wijkteam).

Naast uw aanmelding per mail hebben we ook de verwijsbrief van de huisarts, het centrum voor jeugd en gezin of het sociaal wijkteam nodig. Deze brief kunt u naar ons faxen (038-4431259), mailen (aanmeldingen@projuventus.nl) of opsturen (Veluwelaan 17, 8091 ER Wezep). Zonder verwijzing kunnen we de aanmelding helaas niet in behandeling nemen.

Aanvullende informatie voor het aanmelden van kinderen

Wilt u meer informatie, of heeft u nog vragen over de aanmeldprocedure? Hiervoor kunt u bij onze aanmeldcoördinator mw. M. Kors terecht: telefonisch van dinsdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur op het nummer 06 1000 1707, en via aanmeldingen@projuventus.nl. Voor aanmeldingen in de regio Kampen kunt u bellen met mw. Dokter-Luigjes op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur op het nummer 06 1240 7996.

Hier vindt u een overzicht van de huidige wachttijden tot de intake. Mochten deze wachttijden mogelijk voor problemen zorgen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de lokale toegang van uw gemeente.

Aanvullende informatie voor het aanmelden van volwassenen

Heeft u vragen over uw aanmelding? Hiervoor kunt u mailen naar aanmeldingen@projuventus.nl.  Voor vragen over aanmeldingen van (jong)volwassenen voor Wijhe en omstreken kunt u contact opnemen met dhr. E. Wijnen of mw. M. Stouwdam op maandag tot en met vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur op het nummer 06 2004 3820. Voor aanmeldingen in de regio Kampen kunt u bellen met mw. Dokter-Luigjes op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur op het nummer 06 1240 7996. Jongvolwassenen tot 24 jaar voor de locatie Wezep kunnen telefonisch terecht bij mw. M. Kors: dinsdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur op het nummer 06 1000 1707.