Contra-indicaties

Wat zijn contra-indicaties bij Pro Juventus?

    • Wij zijn niet gespecialiseerd in diagnostiek of behandeling van cliënten met een moeilijk lerend intelligentieniveau.
    • Wij hebben geen crisishulpverlening, dagbehandeling of opnamemogelijkheden.
    • Wij diagnosticeren en/of behandelen geen cliënten met een dubbele diagnose (naast psychiatrische problematiek gelijktijdig last hebben van misbruik en/of afhankelijkheid van alcohol en/of drugs).
    • Wanneer er door de gemeente geen verleningsbeschikking is afgegeven. (Via deze link kunt u zien of Pro Juventus een contract met uw gemeente heeft afgesloten.)
    • Wanneer de zorgovereenkomst niet ondertekend wordt door de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger.