Diagnostiek

De diagnostiekfase begint met een intakegesprek dat u voert met een psychiater en/of een psycholoog.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek worden uw hulpvragen en klachten in kaart gebracht. Daarnaast wordt er naar uw voorgeschiedenis en huidig functioneren gekeken. Het gesprek duurt 60 tot 90 minuten en is tevens een oriënterend psychiatrisch onderzoek. In het intakegesprek wordt bepaald of het nodig is om verder onderzoek te doen, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Onderzoek
Het onderzoek kan bestaan uit:

  • Een verdiepend gesprek;
  • Neuropsychologisch onderzoek;
  • Onderzoek naar uw persoonlijkheidsstructuur en/of
  • Aanvullend psychiatrisch of somatisch onderzoek.

Ook kunnen er, op basis van de klachten die u tijdens het intakegesprek aangeeft, nog vragenlijsten worden meegegeven met het verzoek deze thuis in te vullen.

Adviesgesprek
De diagnostiek wordt afgerond met een adviesgesprek waarin de onderzoeksbevindingen aan u, bij voorkeur vergezeld door een belangrijke ander, worden teruggekoppeld. Ook zal met u worden besproken welke ondersteuning het best aansluit bij uw hulpvraag en klachten, het zogenoemde behandelvoorstel.