Kosten en vergoedingen

 

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoeding van kosten voor een behandeling bij Pro Juventus. Dit is informatie voor volwassenen. Informatie over de vergoeding van kosten voor kinderen vindt u hier.

Informatie over kosten van de behandeling en vergoedingen

Behandelkosten

Pro Juventus biedt Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet en bestaat uit

  • Generalistische basis GGZ: voor mensen met lichte tot ernstige problematiek, met een laag-matig risico en enkelvoudig beeld met lage complexiteit en
  • Gespecialiseerde GGZ: hierbij gaat het om diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen. De behandeling vindt plaats in een multidisciplinaire context.

De generalistische basis GGZ kent vier prestaties met vaste tarieven (prijspeil 2017) die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden vastgesteld:

  • Kort: € 472,65
  • Middel: € 805,34
  • Intensief: € 1.262,82
  • Chronisch: € 1.165,48

Een behandeling in de generalistische basis GGZ duurt maximaal één jaar en u (of uw verzekeraar) ontvangt de factuur na het eind van de behandeling.

De financiering van de gespecialiseerde GGZ gebeurt op basis van DBC’s (diagnose behandelcombinatie). Het tarief wordt bepaald aan de hand van de diagnosehoofdgroep en het aantal geleverde minuten directe tijd (tijd van de behandelaar in direct contact met de cliënt) en indirecte tijd (tijd van de behandelaar voor bijvoorbeeld het uitwerken van verslagen, afstemming over de behandeling met andere behandelaars etc.). Het definitieve tarief kan (dus) pas bij afsluiting van de behandeling bepaald worden!

Ook behandelingen in de gespecialiseerde GGZ duren maximaal één jaar. Indien u meer behandeling nodig heeft, wordt er een zogenaamde vervolgbehandeling gestart. Er wordt dan een nieuwe DBC geopend. Na afsluiting van de DBC ontvangt u (of uw zorgverzekeraar) de factuur.

Informatie over de hoogte van de NZa tarieven (prijspeil 2017) vindt u hier.

Vergoedingen en soort verzekering

Pro Juventus hanteert 100% van de NZa tarieven. De kosten voor de behandeling vallen onder de basisverzekering en worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw verzekeringspolis bepaalt of de kosten volledig worden vergoed of dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Het is hierbij van belang wat voor een soort polis u heeft.

De belangrijkste polissen zijn de natura- of budgetpolis en de restitutiepolis.

Met een natura- of budgetpolis kunt u kiezen uit zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Alleen dan worden behandelingen volledig vergoed. U krijgt dan zorg in natura. Wilt u toch liever naar een andere zorgverlener? Dat kan, maar dan moet u ca. 25% tot soms wel 40% van de behandelkosten zelf betalen.

Met een restitutiepolis bent u vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen. Verzekerde behandelingen worden in principe volledig vergoed, tot wat wettelijk is toegestaan. Leest u daarvoor wel eerst goed de polisvoorwaarden!

De premie is meestal wat hoger, maar dit compenseert in de meeste gevallen ruimschoots het deel dat u zelf moet betalen. De verzekeringspolis die de cliënt heeft op de begindatum van de behandeling is bepalend voor de vergoeding.

Belangrijke informatie over uw zorgverzekering in 2018

 

Om te voorkomen dat u behandelkosten zelf moet betalen, kunt u voor 1 januari 2018 een polis afsluiten die voor geneeskundige GGZ 100% van de NZa tarieven vergoedt, bij niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn de volledige restitutiepolissen. Klik op de link hieronder voor een overzicht van deze polissen voor 2018. Let op: Het (wettelijk) eigen risico (in 2018 is dit € 385) komt wel altijd in mindering op het bedrag dat uw zorgverzekeraar vergoedt en moet u dus altijd zelf betalen.

Overzicht restitutiepolissen 2018

Mocht u nog vragen hebben over uw verzekering in 2018, dan kunt u contact met ons opnemen via ons telefonisch spreekuur. Deze is van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur op 06-57571787 en 06-57288989. U kunt ons ook een bericht sturen via WhatsApp. Daarnaast kunt u uw vragen stellen via zorgverzekering2018@projuventus.nl.

Vergoeding van de kosten

Pro Juventus heeft voor 2017 en 2018 geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Hiervoor hebben we gekozen omdat we – met de door de zorgverzekeraars aan ons voorgestelde omzetplafonds – niet alle cliënten zouden kunnen helpen die zich bij ons aanmelden.

Indien u bij ons in behandeling wilt komen en vragen heeft over de vergoedingen en/of twijfelt of u een deel van de kosten zelf moet betalen, dan verzoeken wij u contact ons op te nemen.

 

Eigen risico

Jaarlijks stelt de overheid het verplichte eigen risico voor de basisverzekering vast. Voor 2017 en 2018 bedraagt dat € 385. De eerste € 385 aan zorgkosten per kalenderjaar betaalt u als volwassene dus altijd zelf! Dit staat los van het deel van de kosten die u op grond van uw polisvoorwaarden eventueel zelf moet betalen.

Het is mogelijk om het verplichte eigen risico uit te breiden met een vrijwillig eigen risico tot maximaal €500 (totaal € 885) in ruil voor een korting op uw zorgverzekeringspremie.

Een aantal verzekeraars verrekent uw eigen risico met de uitbetaling van de behandelkosten aan ons. Wij brengen dan altijd zelf het bedrag van uw eigen risico bij u in rekening.

 

Rekening rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar

Omdat Pro Juventus geen contracten heeft met zorgverzekeraars, sturen wij de rekening in principe naar de cliënt. Indien u een incassomachtiging (Akte van Cessie) ondertekent, kunnen wij uw behandelkosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen. U hoeft de kosten dan niet voor te schieten.

 

Overstappen

Volwassenen kunnen ieder jaar overstappen naar een andere zorgverzekering. U moet uw huidige polis dan opzeggen vóór 1 januari.  U dient in dat geval vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De nieuwe polis gaat dan wel (met terugwerkende kracht) op 1 januari in. De keuze voor van uw zorgverzekering heeft direct gevolg voor eventuele kosten die u moet betalen voor uw behandeling.

 

Voorkom dat u een deel van de kosten zelf moet betalen

 Als u wilt voorkomen dat u een deel van de kosten (uitgezonderd het eigen risico) zelf moet betalen, lees dan uw polisvoorwaarden goed door. Twijfelt u: vraag dan bij uw verzekeraar na of hij bij ongecontracteerde zorgaanbieders 100% van de NZa (ook wel WMG tarieven genoemd) vergoedt.

Op de website Zorg voor kwaliteit  treft u informatie aan over polissen die voor geneeskundige GGZ het volledige NZa tarief vergoeden.

 

Bijna 18 jaar

Voor kinderen en jongeren geldt dat de gemeente de behandelkosten in de jeugd GGZ tot 18 jaar vergoedt. Jeugdigen die 18 jaar worden, hebben tot de eerste van de maand volgend op hun verjaardag de tijd om een eigen polis af te sluiten. De lopende DBC  wordt op hun achttiende verjaardag afgesloten en er wordt een nieuwe DBC geopend. Deze nieuwe DBC wordt vergoed conform de polisvoorwaarden van de nieuw afgesloten verzekering.

Ook voor hen geldt: wilt u voorkomen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen, sluit dan een verzekeringspolis af die voor geneeskundige GGZ het volledige NZa tarief vergoedt.

 

 

Disclaimer: wij hebben ons uiterste best gedaan om bovenstaande informatie juist weer te geven. Desalniettemin kunnen hieraan geen rechten worden ontleend en verzoeken wij u contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar voor verdere informatie.