ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Wanneer u of uw kind zich aanmeldt bij Pro Juventus of Pro Juventus Aventijn, ontvangt u een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Vóór de intake biedt deze vragenlijst ons de nodige informatie om de behandeling goed op u of uw kind af te stemmen. Op een later moment in de behandeling wordt u nogmaals gevraagd om deze vragenlijst in te vullen, zodat we samen met u goed kunnen volgen hoe u of uw kind zich ontwikkelt tijdens de behandeling. Dit wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Over deze resultaten kunt u in gesprek met uw behandelaar, indien nodig kan de behandeling worden bijgesteld.

Daarnaast zijn deze ROM-metingen ook voor Pro Juventus/Aventijn van belang. Door bij al onze cliënten het beloop van de klachten te meten tijdens de behandeling, krijgen we zicht op de effecten van onze zorg. Dit kunnen we gebruiken bij het blijvend verbeteren van onze kwaliteit.

Veelgestelde vragen

Wat betekent ROM voor mij in de praktijk?

U wordt voor de intake gevraagd om een vragenlijst in te vullen over uzelf of uw kind. Na een jaar zal gevraagd worden om dezelfde vragenlijst nogmaals in te vullen, zodat de resultaten ten tijde van de intake vergeleken kunnen worden met de resultaten op het moment dat u of uw kind een tijdje behandeling heeft gehad. De resultaten kunt u bespreken met uw behandelaar.

Wat doet Pro Juventus met de antwoorden?

In een evaluatiegesprek worden de resultaten samen met u besproken. De resultaten geven een indruk of de behandeling goed aansluit en bijvoorbeeld of de klachten verminderen. Waar nodig kunnen we de behandeling vervolgens samen met u aanpassen.

Pro Juventus is verplicht om inzicht te geven in het effect van de geboden zorg. Dit is voor gemeenten en verzekeraars belangrijke informatie om de zorg van Pro Juventus te financieren. De resultaten worden hiervoor anoniem aangeleverd aan het landelijk platform dat hierover gaat.

Hoe kunt u de vragenlijsten invullen?

De vragenlijsten worden ingevuld via een online-applicatie, in een beveiligde omgeving. U ontvangt van ons een e-mail met een link naar uw persoonlijke portaal met de vragenlijst(en). Hier vindt u ook een korte instructie voor het invullen van de vragenlijst. Wanneer u de vragenlijst ingevuld heeft, klikt u op definitief opslaan en verzenden. Wij krijgen dan een signaal dat de lijst is ingevuld.

Ik krijg meerdere verzoeken om vragenlijsten in te vullen, wat moet ik hiermee doen?

Vaak beschikken wij maar over één e-mailadres. Wanneer wij dus een vragenlijst aan de ouders en/of het kind willen sturen zal dit naar hetzelfde e-mailadres gestuurd worden. In de e-mail staat beschreven voor wie de vragenlijst is. Mocht door omstandigheden, zoals een scheiding, het nodig zijn om beide ouders een aparte vragenlijst te laten invullen, dan kan dit tijdens het eerste gesprek worden afgestemd.

Bij kinderen en jongeren vragen we ook of de leerkracht een vragenlijst invult. U krijgt hiervoor als ouder een e-mail met het verzoek deze door te sturen aan de leerkracht die uw kind het beste kent.

Meer informatie
Met vragen over ROM kunt u terecht bij het secretariaat. Vragen over de resultaten van de vragenlijsten kunt u stellen aan uw behandelaar.