Transitie Jeugdzorg

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan al hun jeugdige inwoners op grond van het woonplaatsbeginsel. Momenteel zijn de gemeenten en het Rijk samen met veldpartijen bezig om te kijken welke waarborgen noodzakelijk zijn, om de jeugdhulp voor gespecialiseerde groepen zoals jeugd-ggz goed vorm te geven. Een aantal van deze waarborgen is in de wet opgenomen, zoals kwaliteitseisen en continuïteit van zorg in 2015.

Voor cliënten van Pro Juventus betekent dit dat wij ook in 2015 gewoon onze zorg kunnen blijven leveren. En huisartsen wanneer zij dit nodig vinden op gebruikelijke manier naar ons kunnen doorverwijzen.

Dit najaar worden de raamwerkovereenkomsten met de verschillende regio’s daarvoor afgesloten.

Meer informatie over de Transitie Jeugdzorg kunt u vinden op www.voordegeldersejeugd.nl en www.zwolle.nl