Privacy

Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen deze ook altijd respecteren.

Hoe gaan wij met uw privacy om?

Na de intake ontvangt u een voorstel voor een behandelplan. Hierin wordt de diagnose samengevat, wordt bepaald welke zorg geleverd zal worden en op welke wijze dat gebeurt. Dit behandelplan kunt u bespreken met uw behandelaar en het kan zo nodig worden aangepast. Het behandelplan wordt bij cliënten vanaf 16 jaar door de cliënt en de betreffende behandelaar ondertekend. Bij cliënten tot 12 jaar ondertekenen de ouders/verzorgers en de behandelaar, en bij cliënten tussen de 12 en 16 zowel de cliënt, de ouders/verzorgers als de behandelaar.

Wanneer er een behandeling bij Pro Juventus wordt gestart, komt er een behandelingsovereenkomst tot stand. Dit is een mondelinge overeenkomst, die voldoet aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Om met de huisarts en, indien van toepassing, met andere hulpverleners te mogen communiceren, vragen wij om toestemming. Cliënten vanaf 16 jaar geven hiervoor zelf toestemming. Bij kinderen onder de 12 jaar wordt hierbij om toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd. Als de cliënt tussen de 12 en 16 jaar oud is, moeten zowel de ouders/verzorgers als de cliënt toestemming geven.

De rapportage van gegevens

Pro Juventus is verplicht bepaalde cliëntgegevens te verstrekken aan derden.

  1. Ten behoeve van declaraties van de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar aan de gemeente. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor de bekostiging ervan. Dit betekent, dat wij onze declaraties aan de gemeente moeten sturen en de gemeente de rechtmatigheid van de factuur moet kunnen controleren. Daarom moeten wij op onze declaraties de gegevens van uw kind vermelden. Dit zijn NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, een zeer algemene aanduiding van de soort behandelde problematiek (hoofddiagnosegroep) en het aantal minuten dat de behandeling heeft geduurd. Meer informatie daarvoor leest u hier. Indien u bezwaar heeft tegen het vermelden van de hoofddiagnosegroep dan kunt u deze privacyverklaring invullen.
  2. Ten behoeve van declaraties van de behandeling van volwassenen aan de zorgverzekeraar. Dit zijn gegevens op naam van de cliënt (NAW-gegevens), BSN, een zeer algemene aanduiding van de soort behandelde problematiek (DBC-code) en een globale aanduiding van het aantal minuten dat de behandeling heeft geduurd. Meer informatie daarover leest u hier.
  3. Ten behoeve van algemene monitoring melden wij gegevens aan de centrale databank (DIS). Dit zijn gegevens die ‘gepseudonimiseerd’ zijn. Dit houdt in dat de gegevens worden omgezet naar een niet tot de oorspronkelijke persoon herleidbare unieke code, voordat ze worden verzonden aan DIS.

Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de gegevens onder 2) en/of 3) dan kunt u deze privacyverklaring invullen. Wel wijzen wij u er op, dat de behandeling dan mogelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed zal worden en u onze declaratie zelf moet betalen. Wij verzoeken u voor verdere informatie hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

U kunt uw privacyverklaring sturen naar onze afdeling boekhouding: per mail naar boekhouding@projuventus.nl of per post t.a.v. boekhouding.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. In het kader van de privacywetgeving informeren wij u dat er  een bewerkersovereenkomst is gesloten met Google, dat de IP-adressen zijn geanonimiseerd en dat er geen gegevens met Google of andere partijen gedeeld worden. Via deze link kunt u de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics installeren, zodat Google Analytics geen gegevens over uw websitebezoeken verzamelt.