Samenwerking scholen

Pro Juventus vindt een goede samenwerking met scholen belangrijk.

Momenteel gebeurt dit alleen nog op cliëntniveau, maar in samenhang met de transformatie Jeugdzorg willen we de samenwerking met scholen structureler vorm gaan geven.

Wat onze psycholoog of orthopedagoog nu op scholen doet, is per hulpvraag verschillend. Ze gaat bijvoorbeeld in de klas meekijken om een beeld te krijgen van hoe het gaat in de klas, hoe het kind omgaat met vrije situaties (bijv. zelfstandig werken) of juist meer klassikale situaties (instructiemomenten) en hoe de omgang is met klasgenoten. Na een observatie is er een gesprek met de leerkracht om ook vanuit school te horen hoe hun indruk is. Waar lopen zij bijvoorbeeld tegenaan, wat valt hen op, wat hebben ze al geprobeerd om het gedrag te verbeteren etc. Daarnaast zijn er gesprekken waarbij met de betrokkenen (ouders, leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider) wordt besproken wat opvalt en waar het kind tegenaan loopt.

Soms gaan we naar scholen om onderzoeksresultaten vanuit Pro Juventus toe te lichten en samen te kijken hoe het kind het beste geholpen kan worden.  Het doel van deze contacten is om via de omgeving (ouders of school) het kind te behandelen; de omgeving zo aan te passen zodat het kind weer optimaal kan functioneren en zich kan ontwikkelen. Omdat kinderen veel van hun tijd doorbrengen op school is het belangrijk dat dit een fijne plek voor hen is. Door de gesprekken merken we dat ouders en leerkrachten elkaar ook beter begrijpen, waardoor ze daarna gemakkelijker dingen kunnen overleggen en de omgeving voor het kind kunnen optimaliseren.

Wanneer u vanuit uw school ideeën heeft over een vorm van samenwerking met de professionals van Pro Juventus, neem dan contact op met manager zorgbeleid Dineke Smit, via e-mail: d.smit@projuventus.nl