Week van de psychiatrie 27 – 31 maart 2017

Hoe werkt dat nou: die psychiatrie?

Wanneer moet je nu naar een psycholoog of psychiater? Wat biedt Pro Juventus voor zorg aan jongeren tussen de 17 en 24 jaar die moeite hebben met meer zelfredzaamheid? Wat zijn de ervaringen van mensen die in behandeling zijn (geweest) binnen de psychiatrie? Kom bij ons langs, wij informeren u graag!

Wij willen in deze themaweek informatie geven over psychische klachten en de zorg voor psychische klachten. Wij hebben verschillende workshops georganiseerd over de volgende onderwerpen:

Ervaringen in de ggz: een belangrijke bron van informatie vertelt vanuit cliëntperspectief.
Tijdens deze workshop staan de ervaringen van cliënten en hun familie (naasten) centraal. Wat betekent het voor hen? Hoe kan de psychiatrie zorgen voor een goede samenwerking? Wat hebben zij nodig?

Jongeren kiezen zelf!: zorgprogramma’s voor jongvolwassenen van 17 – 24 jaar.
Pro Juventus heeft vier zorgprogramma’s ontwikkeld speciaal voor jongvolwassenen. Hierin staat de vraag van jongvolwassenen centraal en niet de stoornis. Wil je ondersteuning bij een probleem in je dagelijks functioneren? Wil je leren tijdig hulp te vragen bij de mensen om je heen? Wil je meer op eigen benen leren staan? Wil je werken aan een aantal hardnekkige kwetsbaarheden met behulp van jouw sterke kanten?

Verleden, heden en een gezonde toekomst: de continuïteit van levensloopproblematiek.
Sommige psychische klachten kennen een lange geschiedenis waarbij meerdere ervaringen en leefomstandigheden bij betrokken zijn. Deze klachten zijn niet op te lossen met een snelle probleemoplossende behandeling. Hierbij is een behandeling nodig van een hechtteam waarbij jouw groei centraal staat.

Psychische klachten zijn normaler dan u denkt…Wanneer zijn psychische klachten een probleem en wanneer is er sprake van een stoornis?
Op Facebook zijn we allemaal succesvol en gelukkig. In de klas lijken andermans kinderen het veel beter te doen. Zesjes worden niet meer getolereerd en tegenslag lijkt vooral “stil leed” te worden. Wij laten u raag zien dat psychisch leed normaal is en dat er in de regio voldoende zorgaanbod is voor advies en behandeling.

De workshops zijn vrij toegankelijk en bedoeld voor iedereen, zowel geïnteresseerden als professionals, die nieuwsgierig zijn naar de jeugd- en volwassenen psychiatrie

We werken samen met de plaatselijke CJG’s en de regionale cliëntenorganisatie  (http://ggzberaad.nl).

Waar kunt u deze workshops GRATIS bezoeken?

Maandagavond 27 maart 2017, 19:30 tot 21:30 uur Wijhe, Oranjelaan 10 VOLWASSENEN GGZ

Ervaringen in de ggz: een belangrijke bron van informatie.

Verleden, heden en een gezonde toekomst: de continuïteit van levensloop problematiek.

Maandagavond 27 maart 2017, 19:30 tot 21:30 uur Wijhe, Oranjelaan 10 JEUGD GGZ

Jongeren kiezen zelf! Zorgprogramma’s voor jongvolwassenen 17 – 24 jaar.

Psychische klachten zijn normaler dan u denkt…Wanneer zijn psychische klachten een probleem en wanneer is er sprake van een stoornis?

Woensdagmiddag 29 maart 2017, 15:00 tot 17:00 uur, Kampen , Burgwal 41 JEUGD en VOLWASSENEN GGZ

Psychische klachten zijn normaler dan u denkt…Wanneer zijn psychische klachten een probleem en wanneer is er sprake van een stoornis?

Ervaringen in de ggz: een belangrijke bron van informatie.

Vrijdagmiddag 31 maart 2017, 15:00 tot 17:00 uur, Wezep , Veluwelaan 17 JEUGD GGZ 

Psychische klachten zijn normaler dan u denkt…Wanneer zijn psychische klachten een probleem en wanneer is er sprake van een stoornis?

Jongeren kiezen zelf! Zorgprogramma’s voor jongvolwassenen 17 – 24 jaar.