Home

Welkom op de website van Pro Juventus!

Pro Juventus is een Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Een team van psychiaters, (jeugd)artsen, (klinisch/GZ-) psychologen, orthopedagogen, mediatietherapeuten en een psychomotore therapeut biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar.

Wij zijn een (jeugd-)GGZ instelling voor basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor is een verwijzing van een (huis)arts of specialist nodig. Vanaf januari 2015 gaat de Jeugdzorg voor wat betreft de financiering over naar de gemeenten.

Wij werken op de volgende locaties:

  • Wezep
  • Wijhe (Ook voor volwassenen)
  • Kampen (Ook voor volwassenen)
  • Hattem

Onze vestiging in Hattem heet Pro Juventus Aventijn. Dit is een Centrum voor levensloopproblematiek. Meer informatie hierover vindt u onder “Aventijn”.