Pro Juventus werkt op dit moment vanuit vier locaties; Pro Juventus in WezepWijhe en Kampen en Pro Juventus Aventijn in Hattem.

De locaties van Pro Juventus in Wezep, Kampen en Wijhe, zijn onze “jeugdlocaties”. Hier begeleiden we kinderen en jongeren (en toch ook wel volwassenen),  met gedragsproblemen. Een team van toegewijde psychiaters, artsen, orthopedagogen, psychologen, gezinscoaches en jeugdcoaches werkt nauw samen om te komen tot goede diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning.

De locatie in Hattem, Pro Juventus Aventijn is onze “volwassenenlocatie”, en is opgericht voor het diagnosticeren en behandelen van ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek bij (jong)volwassenen. Dit betreft vaak ouders, broers en zussen van onze jeugdige cliënten. Het gaat om levensloopproblematiek, waarbij de klachten hun oorsprong hebben in de vroege kindertijd.

Er is een nauwe samenwerking tussen de locaties met als doel het bieden van een continuüm aan zorg voor alle leeftijden, zodat de zorg binnen het gezin niet versnipperd raakt.