Momenteel zijn we bezig de website te verbeteren. Het kan zijn dat sommige links tijdelijk niet werken of niet te vinden zijn.

Welkom op de website van Pro Juventus en Aventijn

Pro Juventus is een Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Aventijn is een Centrum voor Levensloopproblematiek.

Een team van psychiaters, (klinisch/GZ-) psychologen, (jeugd)artsen, orthopedagogen, ouderbegeleiders en een psychomotore therapeut biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar en aan volwassenen.

Wij bieden diagnostiek en behandeling aan binnen zowel de generalistische basis-GGZ als de specialistische GGZ.

Wat zeggen onze cliënten?

Afdrukken