Home

Welkom op de website van Pro Juventus!

Pro Juventus is een Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Een team van psychiaters, (jeugd)artsen, (klinisch/GZ-) psychologen, orthopedagogen, (gezins)coaches en (ouder)begeleiders werken aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en/of (daaruit voortkomende) gedragsproblemen én hun omgeving.

Wij zijn een jeugd-GGZ instelling en bieden basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor is een verwijzing van een (huis)arts of specialist nodig. Vanaf januari 2015 gaat deze zorg voor wat betreft de financiering over naar de gemeenten.

Wij werken op de volgende locaties:

  • Wezep
  • Wijhe
  • Kampen
  • Hattem

Onze vestiging in Hattem heet Pro Juventus Aventijn. Dit is een Centrum voor levensloopproblematiek. Meer informatie hierover vindt u onder “Volwassenen”.